80% úspěchu je v hlavě!

MENTALITA

Myšlenky, které máme dnes, určují naší budoucnost.

I k tomuto pochopení je potřeba cesta. Znát cestu a jít po ní, jsou dvě různé věci. Pro mne osobně se stal sport pilířem, který mi dříve chyběl pro balanc v životě. Cestu mohu popsat jako rovnováhu, kterou podpírají tři základní pilíře. Pilíře mentální, duchovní a fyzický. Ten fyzický je stále obecně celkem zanedbávaný, s tím souvisí vyosení u těch zbývajících dvou a vzniká komplexní nerovnováha. Máme tělo, máme mysl a máme duši a pokud je mi známo, často se setkáváme u "PRO" sportovců s přísným balancem těchto tří hodnot. Sportovní trenéři učí mentální focus, disciplínu tréninku a životosprávy, samotný svěřenec pak otevírá v průběhu své kariéry dimenzi duchovní, protože realizuje, že vše dokonale nenaplánuje a jeho bytost je podřízena okolnostem života, nebo chceme-li osudu, Vyšší Moci.

Přesto máme tzv. "hmotnou odpovědnost" za to, kam své chtělo chceme dovést, tudíž je na místě rozvinutí správné MENTALITY. 

Na této úrovni je řeč o cíli a plánu postupu k jeho dosažení, o stravě, o doplňcích výživy a poté hlouběji o víře, sebevědomí, jemných detailech našich mentálních zákoutí, co si skutečně myslíme a již vytvořených paradigmat a to už nadále souvisí se "CHTĚNÍM". 

Magické "CHTÍT" je alfou a omegou.

Pak už je hračkou nastavit si "CÍL" a naučit se onen cíl vizualizovat, tzv. "uctívat" ho, děkovat za něj, a  v poslední řadě pro něj "UDĚLAT MAXIMUM". Každý vrcholový sportovec, umělec, byznysmen, vědec je nebo byl doslova fanatikem svého oboru a tak se dostal na úroveň vrcholovou, výkonnostní a samozřejmě s tímto souvisejícím klišé - "pro radost".

Sport tedy nemusí být jen nadbytečnou luxusní hračkou, když je mu dán smysl. Jelikož se zde bavíme o výkonnostní úrovni, věřte, že takto nastavená úroveň musí obnášet pozitivní změny do všech oblastí života. Budete atraktivní, budete zdraví, budete tvrdí a rozhodní, přes vaše hodnoty tzv. "nepřejede vlak", ženy budou ženami a z mužů se stanou chlapi. Toto už je více než dost důvodů například k tomu, aby si člověk koupil boty a začal běhat. Já říkám, že běhání je jednoduché a konzumování naběhaných kilometrů může být sice dobrým startem a doplňkem, ale chybí mi tam adrenalin a další škála hormonů :-), zážitek, silový výkon, technický výkon, natož kombinace tohoto všeho. Omlouvám se běžcům.

Nejsme a nikdy nebudeme velkým oddílem. Zaměřujeme se na své vlastní výkony a snažíme se jimi inspirovat druhé. Snažíme se pomoci nadaným dětem, které zatím ještě neví, že mohou být lezeckými esy, protože jim to někdo ještě neřekl.

Můžeme si díky vnitřnímu sponzoringu dovolit nákladné výjezdy do zahraničí, dopřát kvalitní tréning dětem nebo mládeži, které jinak mohou ekonomické podmínky limitovat. 

Jsme schopní velmi nadaným dětem udělit "stipendium" na trénink, vybavení, výjezdy atd.

Budujeme vlastní lezeckou stěnu vč. specializované posilovny, u kterých se nebudou stát fronty na cesty. Nebude zde žádné rozptýlení. Jenom čistý trénink :-)